Industriport IT40 PRO

Industriportar för intensiv användning. Finns i 10 olika ledsystem. De maximala dimensionerna är 12000 x 12000 mm. Paneltjocklek 40 mm . Isoleringsvärde u=0.86

Läs mer

Garageport IT40 Home

Garageportar för privat bruk. De maximala dimensionerna är 5000 x 3000 mm. Paneltjocklek 40 mm. Isoleringsvärde u=0.86

Läs mer

Garageport IT80 THERMO

Garageportar/Industriportar för er som kräver maximal isolering. De maximala dimensionerna är 10000 x 5000. Paneltjocklek 80mm. Isoleringsvärde= 0.54

Läs mer

Vikport RDS

Vikportar för privat eller kommersiellt bruk. De maximala dimensionerna 8000 x 8000 mm

Läs mer

Slagport IT40

Slagportar för privat eller kommersielltbruk. Maximala dimensioner 4000 x 4000 mm

Läs mer

Sidoskjutport SL

Sidoskjutportar för privat eller kommersielltbruk. Maximala dimensioner 4000 x 4000 mm

Läs mer

Varför välja oss?