Industriport IT40 PRO

Industriportar för intensiv användning. Finns i 10 olika ledsystem. De maximala dimensionerna är 12000 x 12000 mm. Paneltjocklek 40 mm . Isoleringsvärde u=0.86

Läs mer

Industriport IT40 HOME

Garageportar för privat bruk. De maximala dimensionerna är 5000 x 3000 mm. Paneltjocklek 40 mm. Isoleringsvärde u=0.86

Läs mer

Garageport IT80 THERMO

Garageportar/Industriportar för er som kräver maximal isolering. De maximala dimensionerna är 10000 x 5000. Paneltjocklek 80mm. Isoleringsvärde= 0.54

Läs mer

Vikport RDS

Vikportar för privat eller kommersiellt bruk. De maximala dimensionerna 8000 x 8000 mm

Läs mer

Slagport IT40

Slagportar för privat eller kommersielltbruk. Maximala dimensioner 4000 x 4000 mm

Läs mer

Sidoskjutport SL

Sidoskjutportar för privat eller kommersielltbruk. Maximala dimensioner 4000 x 4000 mm

Läs mer

Frågor och svar gällande garageportar

Vad är garageportats vanligaste användningsområde?

Det vanligaste är att garageportar används till just garage. De går dock lika gärna att använda till förråd och andra fristående byggnader. Det kan finnas ytterligare användningsområden som du kan rådfråga med din återförsäljare.

Kan man välja hur garageporten ska öppnas?

Det vanligaste är att man har en rullport men det finns även vikportar, sidoskjutdörrar och slagportar. Hör gärna med din leverantör för att höra om sortimentet.

Går det att få garageportar med fönster?

Det går givetvis att få fönster till garageport. Detta är också beroende av vilken typ av garageport du väljer. Rådfråga gärna med din återförsäljare så att du väljer ett alternativ som passar just dina behov, önskemål och förutsättningar men också för att få en tydlig bild av sortimentet.

Går garageporten att få olika färger?

Du kan oftast välja färg ur tillverkarens standardsortiment av färger. Detta utbud brukar räcka långt. Många återförsäljare kan dessutom erbjuda dig som kund att lackera garageporten i en specifik färg som är utanför standardsortimentet. Detta är oftast ett tillval.

Varför välja oss?