Service

Som kund hos oss ska du alltid känna dig trygg i att industriporten och dockningsanläggningen fungerar som den ska. Vi erbjuder underhåll och service . En industriport och ett dockningssystem som underhålls med jämna mellanrum håller betydligt längre och är driftsäker.

Vi har den kompetens Boverket kräver av en serviceorganisation för att sköta Förebyggande Underhåll på motordrivna anordningar, som lastbryggor, vädertätningar, industriportar och grindar. Vi kan serva samtliga idag förekommande märken och fabrikat på den svenska marknaden.

Boverket rekommenderar

Boverket rekommenderar service 2 ggr/år på portar och andra motordrivna enheter för att ge ett tillfredsställande skydd för säkerhet vid användning, skötsel och tillsyn. I Boverkets författningssamling (2006:26) finns tydliga regler och rekommendationer för när och hur det ska utföras service och underhåll på motordrivna enheter.

Journal och serviceprotokoll

Det ska föras en journal över varje motordriven anordning där datum, åtgärd och vem som utfört arbetet framkommer. Servicejournalen kan Portsystem tillhandahålla. Portsystem skickar även ut serviceprotokoll efter varje utförd service. Nästa service planeras automatiskt i Portsystems planeringssystem.