Industriport IT40 PRO

Industriportar för intensiv användning. Finns i 10 olika ledsystem. De maximala dimensionerna är 12000 x 12000 mm. Paneltjocklek 40 mm . Isoleringsvärde u=0.86

Läs mer

Industriport IT40 HOME

Garageportar för privat bruk. De maximala dimensionerna är 5000 x 3000 mm. Paneltjocklek 40 mm. Isoleringsvärde u=0.86

Läs mer

Garageport IT80 THERMO

Garageportar/Industriportar för er som kräver maximal isolering. De maximala dimensionerna är 10000 x 5000. Paneltjocklek 80mm. Isoleringsvärde= 0.54

Läs mer

Vikport RDS

Vikportar för privat eller kommersiellt bruk. De maximala dimensionerna 8000 x 8000 mm

Läs mer

Slagport IT40

Slagportar för privat eller kommersielltbruk. Maximala dimensioner 4000 x 4000 mm

Läs mer

Sidoskjutport SL

Sidoskjutportar för privat eller kommersielltbruk. Maximala dimensioner 4000 x 4000 mm

Läs mer

Specialister på garageportar

Garageportar är en större variant av portar som sitter på garage, förråd eller fristående byggnader. Dessa portar öppnas antingen manuellt eller med en garageportöppnare, alltså med en elmotor. Det finns olika typer av garageportar. Det finns större varianter som ofta är tillräckligt stora för att rymma både bilar och andra fordon. Det finns även mindre garageportar som ofta görs i en enda panel som öppnas genom att den går tillbaka över garagetaket eller som rullas ihop i en rulle ovanför öppningen.

Ytterligare information om garageportar

Det är mindre vanligt att garageportar glider eller svänger horisontellt. Det vanligaste är att öppningen sker vertikalt. Garageportars utförande kan variera i material, beroende av behov och önskemål, men även beroende av var garageporten ska sitta. Garageportar gjorda av trä, metall eller glasfiber kan variera i isoleringsförmåga. Det vanligaste är att lagerhus, bussgarage och lokstallar har större versioner av garageportar medan privatboenden har mindre.

Varför välja oss?