Lastbryggor

En lastbrygga är en plattform för hantering av gods och kan vara med eller utan tak. Vanligtvis är lastbryggor dessutom namngivna i relation till den kaj som används vid lastning och lossning av logistiska skäl. Lastbryggor kan även kallas för perrong, men lastbrygga är vanligtvis mer rätt i sin beskrivning.

Information om lastbryggor

Lastbryggor används i regel för att utjämna nivåskillnad mellan lastbrygga och till exempel lastbil. En av de viktigaste delarna med en lastbrygga (och tillhörande utrustning) är att dessa utformas enligt regelverken som gäller. Inte bara regelverken för tillverkare utan även regelverken som gäller för arbetsplats och lastbrygga där lastbryggan ska användas.

Att ha i åtanke är att det dessutom finns krav på besiktning av lastbryggor som ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. En lastbrygga kan då CE-märkas av tillverkaren som då innebär att lastbryggan uppfyller alla tillämpliga säkerhets och hälsokrav som ges av EU-direktiv.