Industriportar

Industriportar används ibland som ett samlingsnamn för olika typer av portar som används inom industrin. Vanligtvis är industriportar automatiskt eller manuellt manövrerade dörrar som tillsluter större öppningar mellan byggnaders utsida och insida. Alternativt används industriportar mellan större rum inuti en byggnad. Industriportars viktigaste uppgift är att bidra till ett effektivt transportsystem. En industriport som hindrar transportflödet med några sekunder varje gång den öppnas kan öka kostnaden för dig med tusentals kronor per industriport och år. Den näst viktigaste uppgiften för industriportar är att hålla värmen inomhus så effektivt som möjligt, det vill säga att täppa till hålet i väggen så gott det går.

Val av industriport

Valet av industriport är väldigt viktigt då fel industriport kan innebära tusentals kronor i extra och onödiga kostnader för dig som kund. Ett exempel är att man väljer för stor port som gör att varje öppning tar längre tid och dessutom släpper ut mer av värmen. Inte bra för varken dig eller miljön.