Frågor och svar gällande industriportar

Vilken industriport är rätt för just mig?

För att besvara den frågan behöver du fundera på hur porten passar in i din verksamhet. Det vill säga, öppnings- och stängningshastighet, isolering och mycket annat. Rådfråga med din leverantör för att få en tydligare bild av just dina förutsättningar.

Vad är det vanligaste felet man kan begå när man väljer industriport?

Det är att välja en port som är större än du egentligen behöver. Detta då en port som är för stor tar längre tid att öppna och öppningen släpper in onödigt mycket kyla varje gång den öppnas. Dessutom tappar du tid i transportflödet.

Går det att få industriportar med fönster?

Det går givetvis att få fönster till olika industriportar. Rådfråga gärna med din återförsäljare så att du väljer ett alternativ som passar just dina behov, önskemål och förutsättningar men också för att få en tydlig bild av sortimentet.

Går slagporten att få olika färger?

Du kan oftast välja färg ur tillverkarens standardsortiment av färger. Om detta inte är tillräckligt kan en del återförsäljare erbjuda dig som kund att lackera industriporten i en specifik färg som är utanför standardsortimentet. Detta är oftast ett tillval.