Frågor och svar gällande lastbryggor


Vad är en lastbrygga?

Lastbryggor är plattformar för hantering av gods. Dessa kan vara i olika utföranden efter olika behov, önskemål och förutsättningar.

Vad är syftet med en lastbrygga?

Lastbryggor används vanligtvis för att utjämna nivåskillnad mellan lastbrygga och exempelvis lastbil. Detta för att transportflödet ska optimeras, vilket innebär ökad effektivitet.

Behöver lastbryggan besiktigas?

Det finns besiktningskrav på lastbryggor som ska utföras av ackrediterade organ. Om du vill veta mer kan du kontakta din leverantör för ytterligare information.

Vad är det viktigaste att tänka på inför valet av lastbrygga?

Det är svårt att begränsa till några få punkter men några exempel är att tänka på vilken vikt lastbryggan ska kunna hantera. Dessutom är storleken av vikt. Utöver detta bör specifikationen för säkerhetsanordningar tas hänsyn till.