Mobil plattform

Den mobila plattformen är den perfekta lösningen för att övervinna höjdskillnaden mellan lastbilen och vägen i avsaknad av en lastplats.

Kontroll

Tack vare en centralt placerad axel kan den mobila justeringsbroen enkelt flyttas även i minimalt hanteringsutrymme. Mobiljusteringsbroen bringas till önskad nivåhöjd med hjälp av en hand hydraulisk pump eller elektrohydraulisk pump och förankras vidare till lastbilen eller golvet i behållaren. Efter att den fästs på ett snabbt flyttande stolpe, flyttas den centrala axeln till det öppna läget. Vid omlastningen har centralaxeln ingen lagringsfunktion, och den mobila anpassningsbroen flyttas därför i samma riktning som trucken.

MOBILPLATTFORM 3 INFARTER

Denna mobiljusteringsbro kan justeras vertikalt i mittaxeln med hjälp av en manuell vinsch eller elektrisk drivenhet. Med den här mobila lastbryggan är det möjligt att ladda och lossa den från tre lastbilar eller containrar.

Fast Ramp

Med den här banbanan är det lätt att övervinna den fasta höjdskillnaden mellan lastområdet och vägens nivå.