Mini brygga

Det är inte möjligt att installera en traditionell lastbrygga i din byggnad. Ett alternativ är vår manuellt betjänade mini-dockningsplattform.

De manuella bryggorna och lastplattorna används huvudsakligen i situationer som inte underlättar en traditionell typ av brygga och kan enkelt integreras i nya eller befintliga byggnader. De manuellt betjänade bryggorna och lastplattorna är energieffektiva eftersom de inte kräver strömförsörjning.

Mini lastbrygga

Den manuella minilastbryggan är utrustad med en svängläpp. Den robusta konstruktionen och den öppna gångjärnsstrukturen kräver nästan inget underhåll. Mini Dock Leveler kan inte tas bort vilket gör det till ett ytterst säkert alternativ.

Lastplattor

Lastplattor är väl lämpade för att överbrygga små och medelstora skillnader i höjd. Lastplattan kan manövreras av en enda person, utan ytterligare hjälp behövs. Lastplattorna finns i en fast och glidande version.