Parkeringssystem är ett elektroniskt system för kontroll av parkering och betalning av parkeringsavgifter på ett avgränsat område.

FAAC parkeringssystem kan innehålla följande delar:

 • bommar
 • biljettautomater
 • biljettavläsare
 • kontantautomater
 • fotoceller
 • magnetstyrning
 • mjukvara
 • manuella streckkodläsare
 • fotokameror
 • trafikljus mm.

FAAC:s breda utbud av bommar innehåller bommar som kan användas för stängning av 2-7 m breda öppningar. Enklare elektromekaniska bommar kan användas i mindre och lagom trafikerade områden. Max längd för en elektromekanisk bom är 4 m. Hydrauliska bommar passar bäst för användning i lagom, tätt och mycket tätt trafikerade områden. Beroende av modelltypen är bomlängden upp till 5 m och upp till 7 m. Användningsfrekvens upp till 100 %.

Vad är pollare som fordonsspärr?
Pollare som fordonsspärr är en automatisk fjärrstyrd metallcylinder som är extremt krocktålig och helt väderbeständig.
Pollaren har två lägen:

 1. uppe – för att förhindra genomfart.
 2. nedsänkt (i marknivå) – tillåter genomfart.

Var används pollare som fordonsspärr?

Pollare är avsedda för användning som fordonsspärr vid:

 • ambassader, ambassadörresidenser, regeringsbyggnader, militära anläggningar och fängelser – där det föreligger risk för terrorism,
 • vid banker, hotell, flygplatser, hamnar – för att skydda områden avsedda för fotgängare eller VIP parkering.
 • i stadsförvaltning – för att skydda gamla stadsområden, sevärdheter, zoner för fotgängare och andra fordonskänsliga områden.
 • hos bilhandlare – för att reglera parkering och förebygga bilstölder