MINIMALT UTRYMME MED MAXIMAL FUNKTION

Denna motor för vikportar kan öppna upp till 3 meter breda sektioner. Fäst på portbladet,och öppnas och stängs av en teleskoparm. Det går alltid frigöra motorn och öppna manuellt.

Enkel & pålitlig Ditec Dor manövrar vikportar med 2 blad upp till 1.5 + 1.5 m : installeras på portbladet. Öppning och stängning utförs av en teleskopsik arm. Den är försedd med ett fjärrlåsningsystem. som gör att det går att öppna om strömmen går.

Minimalt utrymme Den lilla storleken av Ditec For gör att det endast krävs minimalt med utrymme för att montera.

Tillbehör

Tillbehör:

DORBD: rak arm

BOXFC1: mekaniskt stopp. Se manual

För övriga tillbehör kontakta oss